Fiscale en aanverwante teruggaven

Bedrijven en instellingen laten vaak fiscale en aanverwante kansen liggen omdat wetgeving complex is en continu verandert. Deze kansen laten zich vertalen naar concrete teruggaven. De specialisten van Simplitax kunnen deze belastingteruggaven alsnog voor jou verzilveren. Omdat de uitkomst van dergelijke trajecten onzeker is, werken wij voor dit concept geheel op basis van een resultaatafhankelijke fee. Je zult dus nooit kosten maken als er geen succes wordt geboekt. Jouw winst is de onze en vice versa.

In de praktijk kunnen wij gemiste fiscale voordelen voor je terugvorderen die zien op de afgelopen vijf jaren. Bovendien biedt dit ook perspectief voor de toekomstige jaren. Hierbij kunnen wij je ook van dienst zijn.

Onze doelgroepen:

  • Btw-voordelen - voor non-profitinstellingen
  • Milieubelastingen - voor iedere grootverbruiker van energie
  • Investeren & fiscale voordelen - voor investeerders
  • Innovatie & fiscale voordelen - voor innovatieve ondernemingen
  • Premiebesparing WHK - voor werkgevers
  • Bezwaar & beroep - voor belastingplichtigen in geschil met de Belastingdienst
Btw-teruggaven

Btw-teruggaven

Omdat de btw complex en voortdurend in beweging is, laten veel bedrijven en instellingen btw-voordelen onbenut. Daarbij komt dat een onderzoek naar btw tijdrovend kan zijn en binnen uw organisatie geen capaciteit is om een dergelijk onderzoek te verrichten. Hierbij kunnen wij u van dienst zijn.

Als u in het verleden ten onrechte te weinig btw in aftrek heeft gebracht dan wel te weinig btw heeft geclaimd uit het BTW-compensatiefonds, dan kunnen wij dit onderzoeken en bezwaar maken tegen uw aangiften c.q. declaraties. Voorbeelden hiervan zijn de btw op re-ïntegratietrajecten en btw die drukt op de bouw van een school of zorginstelling. Niet zelden werkt dit voordeel ook door naar de toekomstige jaren en is uw besparing nog groter.

Omdat wij op nu cure no pay basis werken, loopt u geen risico op onnodige kosten!

Innovatie

Innovatieve bedrijven die investeren in technologische vernieuwing kunnen aanspraak maken op substantiële fiscale en aanverwante voordelen:

Als ondernemer weet u hoe belangrijk het is om te blijven innoveren en steeds nieuwe kansen te zien. Nieuwe kansen vragen om investeringen en inspanningen die zich niet altijd snel terugbetalen. Gelukkig kunt u vaak financiële ondersteuning krijgen als u investeert in de toekomst van uw bedrijf.

Simplitax adviseert en begeleidt u daarbij graag. Wij zijn een adviesbureau met een uitgebreide kennis van regionale, nationale en internationale subsidiemogelijkheden. Onze kennis richt zich met name op subsidies voor innovatieve bedrijven op het gebied van investeringen, onderzoek & ontwikkeling (onder meer WBSO), internationalisering, energie en milieu.

Naast bovenstaande subsidies adviseert en begeleidt Simplitax ondernemers met het aanvragen van - en voorsorteren op - de innovatiebox in de vennootschapsbelasting; een fiscale korting die op kan lopen tot 80%!

Simplitax werkt volledig op no cure no pay basis, waardoor wij voor het maximale resultaat zullen gaan!

Btw-teruggaven
Btw-teruggaven

Milieubelastingen

voor iedere grootverbruiker van energie

Wist je dat tot maar liefst 50% van je energiekosten uit milieubelastingen bestaan? En dat energieleveranciers niet zelden teveel milieubelastingen in rekening brengen omdat ze de aansluitingen en dergelijke niet goed hebben getoetst op de juiste regelgeving? En waardoor je als grootverbruiker al snel teveel betaalt?

Simplitax vordert teveel betaalde milieubelastingen voor de grootverbruikers zoals fabrieken, recreatieparken en zorgvastgoed voor haar klanten terug. Geheel op basis van een resultaatafhankelijke fee.

Investeren & fiscaliteit

Bedrijven die een investering willen plegen kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor willekeurig afschrijven of een extra investeringsaftrek. Hierdoor worden belastingen substantieel verlaagd. Of rentevrij uitgesteld naar de toekomst, waardoor uw investeringspotentieel wordt verhoogd.

Simplitax is goed thuis in deze regelingen en bereikt graag het maximaal haalbare voordeel voor uw onderneming. Op no cure no pay basis, dus u betaalt alleen als wij succes voor u behalen!

Btw-teruggaven
Btw-teruggaven

Jaarlijkse whk-beschikking

Als werkgever ontvangt u ieder najaar een zogenaamde WHK-beschikking van de Belastingdienst. Deze WHK-beschikking geldt voor het daaropvolgende kalenderjaar. In deze beschikking staat welke premies u gaat betalen voor de WGA en de Ziektewet. Door kritisch naar deze premies te kijken, kunt u aanzienlijke voordelen behalen..


Controle en bezwaar WHK-beschikking

Simplitax adviseert over eigenrisicodragerschap voor de WGA en Ziektewet.
Hiertoe hebben wij een partnership en beschikken we over de benodigde AFM-vergunning.

Deze premies worden uitgedrukt in een percentage over uw loonsom en kunnen enorm oplopen. De berekening van deze premies is ingewikkeld en om die reden worden er regelmatig fouten gemaakt. Een duidelijk voorbeeld is het geval waarin de Belastingdienst u premie laat betalen voor een gedeeltelijk arbeidsongeschikte, terwijl blijkt dat deze persoon geheel arbeidsongeschikt is en u geen premie verschuldigd bent. Controle van uw beschikking kan u veel geld besparen. Simplitax controleert uw WHK-beschikking en tekent zo nodig bezwaar aan bij de Belastingdienst. Dit doen wij altijd op nu cure no pay basis, waardoor u geen kosten heeft, als het resultaat er niet is.


Advies eigenrisicodragerschap WGA en Ziektewet

Simplitax adviseert over eigenrisicodragerschap voor de WGA en Ziektewet. Hiertoe hebben wij een partnership en beschikken we over de benodigde AFM-vergunning.

Als werkgever hebt u de keuze om eigenrisicodrager te zijn. In dat geval betaalt u geen premies meer aan de Belastingdienst, en loopt u zelf meer risico’s. Deze risico’s zijn ook te verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij. Het worden van eigenrisicodrager kan u veel geld besparen. Waar mogelijk adviseren wij op basis van no cure no pay. Hierbij wordt de wijze waarop uw voordeel wordt berekend, vooraf met u vastgesteld. Advisering op basis van een uurtarief behoort ook tot de mogelijkheden.


Voorbeeld premie WHK-beschikking met schade

Dit voorbeeld betreft een werkgever met een loonsom van € 8.000.000,-

Premies zonder schade

Loonsom Schadelast UWV Premie-percentage Premie in €
WGA totaal € 8.000.000,- € 0,- 0,19% € 15.200,-
Ziektewet € 8.000.000,- € 0,- 0,10% € 8.000,-

Premies met schade

Loonsom Schadelast UWV Premie-percentage Premie in €
WGA totaal € 8.000.000,- € 40.000,- 0,90% € 72.000,-
Ziektewet € 8.000.000,- € 60.000,- 1,19% € 95.200,--

Bezwaar- & beroepsprocedures

Voor belastingplichtigen in geschil

Als u het oneens bent met een belastingaanslag kunt u bezwaar aantekenen. Kunt u de Belastingdienst niet (voldoende) overtuigen van uw gelijk, dan staat de weg naar de fiscale rechter open. Dit kunnen kostbare aangelegenheden zijn.

Simplitax begrijpt hoe risicovol een bezwaar- en/of beroepsprocedure kan zijn. Bij verlies of een ontevreden resultaat óók nog advieskosten bovenop het verlies.

Heeft u een discussie met de Belastingdienst waarvan de uitkomst onzeker is en betreft het financiële belang minimaal € 10.000? Dan kunt u overwegen om Simplitax deze procedure te laten doen. Het maakt daarbij niet uit of u particulier of ondernemer bent. Simplitax kan uw zaak voeren als het gaat om inkomstenbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting of btw.

De fiscaal juristen van Simplitax staan u graag bij. Vooraf wordt de situatie kosteloos geanalyseerd op kansen en bij voldoende kans verzorgt Simplitax de procedure voor u, geheel op basis van een resultaatafhankelijke fee. Tevens worden werkbare afspraken gemaakt indien de Belastingdienst bij winst aan uw kant, in hoger beroep gaat.

Btw-teruggaven

Bereikbaar

ma t/m vr 09.00-17.00


Telefoonnummer

050 21 12 781


Adres Groningen

Reitdiephaven 391
9746 RG Groningen
Route


E-mailadres

info{at}simplitax.nl